City Social Media

Follow Mayor Nicholson

Kesyon? Kòmantè? Kontakte nou.

Nou vreman apresye ou pran tan pou kontakte nou. Tanpri ranpli fòm ki anba la a.

Meri Vil Lynn ak Oditoryòm Memorial la

3 City Hall Square Lynn, MA 01901
(781) 598-6854
(781) 586-6850

Vizit Gide Meri a

Lendi, mèkredi ak jedi: 8è:30 a.m. pou 4è:00 p.m. 
Madi 8è:30 a.m. pou 8è:00 p.m. 
Vandredi 8è:30 a.m. pou 12è:30 p.m. 

We would like to hear from you. Please send us a message by filling out the form below and we will get back with you shortly.

3 City Hall Square
Lynn, Massachusetts 01901

Opening Hours:

Mon. Wed. & Thurs. 8:30 AM to 4:00 PM
Tuesday 8:30 AM to 8:00 PM
Friday 8:30 AM to 12:30 PM

CSS

Website Designed & Managed by Capital Strategic Solutions

Building Trust Through Open Dialogue & Transparency